Hãy để lại tin nhắn

Số lượng khách thăm!

free counters

Tìm kiếm trên Google

TÌM VỚI GOOGLE

Thư mục

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Bá Khánh Toàn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  Happy_new_year.swf Picture61.png Images_42.jpg Diendanhaiduongcom19072_1.jpg Diendanhaiduongcom190723.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png Book11.jpg ONLINE.gif To_quoc_goi_ten_minh122.swf Ve_day_nghe_em_co_loi.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Chiecla_cc_bk.swf Matbiec_ht.swf Mungtrungthu2.swf T1.swf Ai_chua_mot_lan_nghe_ca_khuc_nay__se_la_mot_thiet_thoi_cho_tam_hon__YouTube.flv RIENG_MOT_GOC_TROI__XUAN_HIEU_HOA_TAU_SAXOPHONE.swf Midu.jpg May_tinh1.swf

  Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Bá Khánh Toàn (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:21' 02-03-2016
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Em hãy quan sát bảng dữ liệu sau và đưa ra nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi của từng lớp trong khối 7
  Em hãy quan sát biểu đồ sau và đưa ra nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi của từng lớp trong khối 7
  So với dữ liệu trên trang tính và biểu đồ, cái nào giúp ta dễ so sánh số liệu hơn?
  Biểu đồ giúp chúng ta dễ so sánh dữ liệu hơn
  Vì sao cần minh họa dữ liệu bằng biểu đồ?
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của số liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  TIẾT 49: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  a) Biểu đồ cột:
  - Dạng:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ cột có công dụng gì?
  - Dạng:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ đường gấp khúc có công dụng gì?
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  a) Biểu đồ cột:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  a) Biểu đồ cột:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ hình tròn có công dụng gì?
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Các nhóm (Kiểu)
  Các kiểu trong nhóm
  Excel có tất cả 14 nhóm (kiểu) bi?u d?: Trong đó gồm có kiểu bi?u d? 2 chiều và kiểu bi?u d? 3 chiều. Mỗi nhóm có nhiều dạng khác nhau:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Em hãy quan sát dữ liệu và thảo luận nên dùng biểu đồ nào thích hợp?
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Bu?c 1. Chọn 1 ô trong vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Bu?c 2. Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ hoặc vào menu Insert/Chart
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Bu?c 3. Nháy nút Next liên tiếp trên các hộp thoại và nháy Finish trên hộp thoại cuối cùng(khi nút next mờ đi).
  Nháy nút Next mờ đi
  Nháy nút Finish
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  1. Chọn 1 ô trong vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ
  2. Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ hoặc vào menu Insert/Chart
  3. Nháy nút Next liên tiếp trên các hộp thoại và nháy Finish trên hộp thoại cuối cùng(khi nút next mờ đi).
  2.Chọn kiểu biểu đồtrong nhóm
  1.Chọn nhóm biểu đồ
  3.Nháy Next để qua bước 2
  Các bước để vẽ một biểu đồ chi tiết: Có 4 bước
  ? Bước 1: Chọn dạng biểu đồ
  3/ TẠO BIỂU ĐỒ
  ? Bước 2: Xác định miền dữ liệu để vẽ biểu đồ:
  3.Nháy Next để qua bước 3
  3./TẠO BIỂU ĐỒ
  1.Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần
  2.Chọn dãy dữ liệu cần minh họa theo dòng hay cột
  ? Bước 3 Đặt tiêu đề cho đồ thị:
  3./TẠO BIỂU ĐỒ
  Cho tiêu đề
  biểu đồ
  2. Cho chú giải
  trục ngang
  3. Cho chú giải
  trục đứng
  Hiện/ẩn các trục
  Hiện/ẩn các đường lưới
  Hiện/ẩn các chú thích, chọn vị trí thích hợp cho chú thích
  4. Nháy next để qua bước 4
  ? Bước 4: Xác định vị trí đặt biểu đồ:
  3./TẠO BIỂU ĐỒ
  As object in: chèn biểu đồ vào trang tính chứa danh sách dữ liệu.
  As new sheet: một trang tính mới được tạo ra và biểu đồ được chèn vào trang đó.
  Tại mỗi bước, nếu em nháy nút Finish (Kết thúc) khi chưa ở bước cuối cùng thì biểu đồ cũng được tạo. Khi đó các nội dung hay tính chất bị bỏ qua (ở các bước sau) sẽ được đặt theo ngầm định.
  Trên từng hộp thoại nếu cần em có thể nháy nút Back (Quay lại) để trở lại bước trước.
  Tại mỗi bước, nếu nháy nút Finish khi chưa ở bước cuối cùng, biểu đồ có được tạo ra hay không?
  Nút Back ở mỗi bước có ý nghĩa như thế nào?
  b)
  a)
  c)
  d)
  Câu 1: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì?
  Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu;
  Minh họa dữ liệu trực quan;
  Dễ so sánh dữ liệu;
  Cả 3 phương án trên.
  BÀI TẬP
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Câu 2: Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp
  BÀI TẬP
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  b)
  a)
  c)
  d)
  BÀI TẬP
  Câu 3: Nút lệnh nào sau đây dùng để tạo biểu đồ?
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  b)
  a)
  c)
  d)
  BÀI TẬP
  Câu 4: Cho bảng thống kê sử dụng đất ở Việt Nam. Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất để nhận xét tình hình sử dụng đất ở nước ta.
  Biểu đồ cột.
  Biểu đồ đường.
  Biểu đồ hình tròn.
  Biểu đồ dạng khác.
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  1. Biết được mục đích của việc sử dụng biểu đồ để minh họa dữ liệu.
  2. Nắm được một số dạng biểu đồ và công dụng của chúng.
  3. Biết cách tạo một biểu đồ đơn giản bằng cách chấp nhận tất cả các thuộc tính ngầm định của biểu đồ.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓