Hãy để lại tin nhắn

Số lượng khách thăm!

free counters

Tìm kiếm trên Google

TÌM VỚI GOOGLE

Thư mục

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Bá Khánh Toàn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  Happy_new_year.swf Picture61.png Images_42.jpg Diendanhaiduongcom19072_1.jpg Diendanhaiduongcom190723.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png Book11.jpg ONLINE.gif To_quoc_goi_ten_minh122.swf Ve_day_nghe_em_co_loi.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Chiecla_cc_bk.swf Matbiec_ht.swf Mungtrungthu2.swf T1.swf Ai_chua_mot_lan_nghe_ca_khuc_nay__se_la_mot_thiet_thoi_cho_tam_hon__YouTube.flv RIENG_MOT_GOC_TROI__XUAN_HIEU_HOA_TAU_SAXOPHONE.swf Midu.jpg May_tinh1.swf
  Gốc > Cách diệt virus >

  Cách diệt W32.Aemrant


  I)Mô Tả
  Phát hiện: 10 tháng 06 năm  2010
  Cập nhật:  11 tháng 06 năm  2010 8:45:16 AM
  Kiểu : Worm (Sâu)
  Kích thước: 246,631 bytes
  Hệ thống bị ảnh hưởng :   Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
  Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt  virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
  1           Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
  2           Cập nhật chương trình diệt virus mới
  3           Scan toàn bộ hệ thống
  4           Xoá các giá trị được ghi vào Registry

  II)Cách diệt
  1           Click Start > Run
  2           Đánh Regedit
  3           Click chọn OK
  4           Tìm và xoá các giá trị được ghi vào Registry


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\CClaw.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\CmdAgent.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Delnvc5.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\EHttpSrv.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\EMConfig.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\FrmInst.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Licwiz.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\McScript.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\McScript_InUse.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Mcshield.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nbrowser.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Ndfedit.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nip.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Njeeves.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nse.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nvcc.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nvccf.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nvccx.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nvcoa.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nvcoas.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nvcod.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nvcsched.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nvcte.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Nvcut.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SVCPWD.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\UpdaterUI.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\VMwareService.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\VMwareServices.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\VMwareUser.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\VsTskMgr.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\callmsi.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\cscript.exe\"Debugger" = "rundll32.exe"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ecmd.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\egui.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ekrn.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\elogger.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\elogsvc.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\kspool.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\kspoold.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\logparser.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\mcconsol.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\mcupdate.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\naiavfin.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ninfo.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\niu.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\nod32.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\nod32krn.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\nod32kui.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\npc_login.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\npc_tray.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\npcsvc32.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\npflgutl.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\npfports.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\npfrules.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\npfsvc32.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\npfuser.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\npfwiz.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\nprosec.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\nqtn.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\nren.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\nuaa.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\nvoy.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\nwscl.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\scan32.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\scncfg32.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\scnstat.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\shcfg32.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\shstat.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\wscript.exe\"Debugger" = "rundll32.exe"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\zanda.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\zlh.exe\"Debugger" = "cmd.exe \c del \f \q "

  5 Khôi phục lại các giá trị trong Registry


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore\"DisableConfig" = "1"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore\"DisableSR" = "1"
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"HideFileExt" = "1"
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"ShowSuperHidden" = "1"
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"SuperHidden" = "1"
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\"AutoEndTasks" = "1"
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\"HungAppTimeout" = "5000"
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\"WaitToKillAppTimeout" = "20000"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\"EnableLUA" = "0"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\"WaitToKillServiceTimeout" = "20000"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\"AlternateShell" = "cmd.exe"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppMgmt\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Base\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot Bus Extender\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot file system\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CryptSvc\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\DcomLaunch\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EventLog\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Filter\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HelpSvc\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Netlogon\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PCI Configuration\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PNP Filter\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PlugPlay\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Primary disk\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcSs\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SCSI Class\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\System Bus Extender\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinMgmt\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmadmin\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmboot.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmio.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmload.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmserver\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys\"(Default)" = "FSFilter System Recovery"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vga.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\"(Default)" = "Universal Serial Bus controllers"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "CD-ROM Drive"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "DiskDrive"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "Standard floppy disk controller"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "Hdc"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "Keyboard"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "Mouse"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "PCMCIA Adapters"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "SCSIAdapter"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "System"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "Floppy disk drive"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}\"(Default)" = "Volume"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}\"(Default)" = "Human Interface Devices"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AFD\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AppMgmt\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Base\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot Bus Extender\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot file system\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Browser\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\CryptSvc\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DcomLaunch\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Dhcp\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DnsCache\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\EventLog\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\File system\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Filter\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\HelpSvc\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanServer\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanWorkstation\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LmHosts\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Messenger\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS Wrapper\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Ndisuio\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOSGroup\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOS\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBT\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetDDEGroup\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetMan\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Netlogon\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetworkProvider\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Network\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NtLmSsp\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PCI Configuration\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP Filter\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP_TDI\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PlugPlay\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Primary disk\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\RpcSs\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SCSI Class\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SharedAccess\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Streams Drivers\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\System Bus Extender\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\TDI\"(Default)" = "Driver Group"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Tcpip\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WZCSVC\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WinMgmt\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmadmin\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmboot.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmio.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmload.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmserver\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ip6fw.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ipnat.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpcdd.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpdd.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpwd.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdsessmgr\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sermouse.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys\"(Default)" = "FSFilter System Recovery"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdpipe.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdtcp.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\termservice\"(Default)" = "Service"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vga.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgasave.sys\"(Default)" = "Driver"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\"(Default)" = "Universal Serial Bus controllers"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "CD-ROM Drive"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "DiskDrive"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "Standard floppy disk controller"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "Hdc"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "Keyboard"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "Mouse"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "Net"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "NetClient"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "NetService"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "NetTrans"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "PCMCIA Adapters"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "SCSIAdapter"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "System"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" = "Floppy disk drive"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}\"(Default)" = "Volume"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}\"(Default)" = "Human Interface Devices"

  6 Thoát khỏi Registry


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Bá Khánh Toàn @ 06:57 14/11/2010
  Số lượt xem: 2124
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến