Biên bản kỷ luật học sinh

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Bá Khánh Toàn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:33' 23-03-2012
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 1458
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS ĐỨC PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC


BIÊN BẢN HỌP XÉT KỶ LUẬT
HỌC SINH LỚP 9A
Kính gửi : - Hội đồng kỷ luật nhà trường Trường THCS Đức Phú.
- Thầy giám thị khối sáng.

Hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2012 tại phòng học lớp 9A trường THCS Đức Phú,
tập thể lớp 9A đã tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật đối với
học sinh : VÕ XUÂN TUẤN
Thành phần tham dự:
Thầy Lê Bá Khánh Toàn : chủ nhiệm lớp 9A
Tập thể 25 học sinh lớp 9A
Nội dung:
Lớp trưởng tuyên bố lý do: Để chấn chỉnh lại nền học tập và tác phong đạo đức học sinh lớp 9A, nay tập thể lớp đề nghị kỷ luật học sinh VÕ XUÂN TUẤN
Học sinh vi phạm tự kiểm điểm bản thân:
+ Trốn học nhiều lần
+ Tác phong chưa nghiêm túc
+ Không học bài và học bài nhiều lần
3. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá mức độ vi phạm và phân tích hậu quả :
+ Học sinh vi phạm nhiều lần
+ Giáo viên chủ nhiệm, thầy giám thị và tập thể lớp có động viên, tâm sự nhưng học sinh vẫn không có sự tiến bộ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức tác phong và thi đua của lớp.
Các thành viên tham gia ý kiến : Đa số học sinh đồng tình những ý kiến trên và đề nghị có hình thức kỷ luật đối với học sinh Võ Xuân Tuấn.
Lớp trưởng tóm tắt ý kiến và đề xuất hình thức kỷ luật:
+ Khiển trách : ……………./tổng số học sinh có mặt Tỉ lệ …..%
+ Cảnh cáo : ……………/tổng số học sinh có mặt Tỉ lệ …..%
+ Đình chỉ học 1 tuần: ……/tổng số học sinh có mặt Tỉ lệ …..%
+ Buộc thôi học : …………./tổng số học sinh có mặt Tỉ lệ …..%

Kết luận : Hình thức kỷ luật
Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN CÁN SỰ LỚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM THỊ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Phương Thảo Lê Bá Khánh Toàn Nguyễn Trừ Tâm